Mnohočetné inteligence

Mnoha psychologům se nelíbilo dívat se na inteligenci jako na jeden jediný koncept, jednu schopnost lidské mysli. V roce 1983 přišel americký psycholog Howard Gardner s dodnes velmi diskutovanou teorii mnohočetných inteligencí. V ní vymezil sedm různých druhů inteligence, které by mnohem lépe měly obsáhnout rozmanitost lidských schopností.

Tvrdí, že dítě, které se tak lehce neučí matematické operace jako jiní, nemusí být méně inteligentní. Může být totiž silnější v jiném druhu inteligence, například lépe zvládá jazyky. Podle Gardnera by se tak mělo ke každému člověku přistupovat individuálně a neměřit v IQ testech jakousi „celkovou inteligenci“, ale naopak každý druh zvlášť.

Druhy inteligence

  • Tělesně-pohybová inteligence
  • Interpersonální inteligence
  • Verbálně-jazyková inteligence
  • Logicko-matematická inteligence
  • Intrapersonální inteligence
  • Vizuálně-prostorová inteligence
  • Hudební inteligence
Nacházíte se: IQ TEST ONLINE » Mnohočetné inteligence