Rozložení hodnot IQ v populaci

Hodnota IQ nad 140

Lidé, kteří mají hodnotu IQ vyšší než 140, mají výborné předpoklady pro tvůrčí činnost a určují ostatním směr poznání. Jsou génii dané doby, vymýšlejí nové teorie a nové přístroje. V populaci je těchto lidí přibližně 0,2%. Ze známých osobností takovýchto hodnot dosahuje například Bill Gates nebo Stephen Hawking.

Hodnota IQ od 131 do 140

Hodnoty IQ mezi 130 a 140 dosahují necelá 3% populace. Jedná se o výjimečně vysokou hodnotu IQ. Lidé s těmito hodnotami jsou dobří manažeři nebo odborníci pro daný obor, jsou také dobrými vědci a výzkumníky. Například kalifornský guvernér a bývalý herec Arnold Schwarzenegger nebo herečka Nicole Kidman mají IQ v těchto hodnotách.

Hodnota IQ od 121 do 130

IQ mezi 121 a 130 je stále silně nadprůměrné. Takovéto osoby často studují vysokou školu a mají šanci vyniknout ve své zvolené oblasti. Od hodnoty IQ 130 je možné stát se členem mezinárodní organizace Mensa. Lidí s tímto IQ je na světě zhruba 6%.

Hodnota IQ od 111 do 120

Nadprůměrná inteligence. Tito jedinci obvykle vynikají na základních a středních školách a posléze tvoří řadové studenty výběrových gymnázií a vysokých škol. Při velkém pracovním nasazení je možné získat velmi dobré pracovní místo. V populaci je jejich zastoupení zhruba 16%.

Hodnota IQ od 101 do 110

Naměřené hodnoty IQ mezi 101 a 110 jsou považovány za průměr až lehký nadprůměr. Jedinec s těmito hodnotami vysokou školu vystuduje jen s obtížemi, ale pokud je důsledný a pracovitý, může dosáhnout mimořádného pracovního místa. V populaci je tato skupina zastoupena celými 25%.

Hodnota IQ od 91 do 100

Druhá čtvrtina obyvatelstva má hodnoty IQ mezi 91 a 100 body. Jde o průměrnou až lehce podprůměrnou inteligenci. Tito jedinci téměř nikdy nepracují na vedoucích pozicích, ale dobře se uplatní ve specializovaných manuálních činnostech.

Hodnota IQ od 81 do 90

IQ mezi 81 a 90 je slabě podprůměrné, dosáhne jej asi 16% obyvatelstva. Obvykle mají tito jedinci základní vzdělání a dokáží se uplatnit v manuálních profesích.

Hodnota IQ od 71 do 80

Jedná se o nižší stupeň mentální retardace. Jedinci s těmito hodnotami s obtížemi zvládnou základní školu, ale ve zvláštních školách vystudují téměř bez problémů. Tito jedinci tvoří asi 6% populace a mohou pracovat na nekvalifikovaných pozicích.

Hodnota IQ od 51 do 70

Jedinci s hodnotami IQ mezi 51 a 70 zvládnou zvláštní školu, pokud jim někdo věnuje dostatek času a úsilí. Jsou schopni se sami o sebe postarat, zvládají každodenní činnosti. Jde o lehkou mentální retardaci (debilitu). V populaci jsou zastoupeni jen necelými 2%.

Hodnota IQ od 21 do 50

Střední mentální retardace. Tito jedinci potřebují neustálý dozor, není možné je vzdělávat, ale zvládnou se o sebe postarat co se týče základních každodenních úkonů. Osob s těmito hodnotami se v populaci vyskytuje méně než 1%.

Hodnota IQ do 20

Takto nízké hodnoty IQ znamenají těžkou mentální retardaci. Takovýto jedinec by pravděpodobně ani nebyl schopen IQ test vyplnit. Je odkázán na pomoc druhých, není schopen samostatného života. Ve společnosti se jich vyskytuje nesmírně málo.

Myslíte si, že takto shrnovat inteligenci do jednoho čísla je nesmysl? Přečtěte si o teorii mnohočetných inteligencí.

Nacházíte se: IQ TEST ONLINE » Hodnoty IQ