Jak se počítá IQ

Původně bylo IQ počítáno podle vzorce: IQ = 100 x (mentální věk / skutečný věk). Takže desetileté dítě, které dosáhlo výsledku jako dítě dvanáctileté, má IQ 120.

Vzorec výpočtu IQ

Problémů tohoto vzorce je několik. Za prvé, nelze porovnávat osoby v různém věku. Čtyřletému dítěti, jehož mentální věk je 5 let, vyjde stejná hodnota IQ jako osmiletému dítěti, jehož mentální věk je 10 let. Přitom jejich schopnosti budou nesrovnatelně jiné. Za druhé, skutečný věk lineárně roste, zatímco mentální nikoliv, ten má vrchol někde kolem konce puberty. To by znamenalo, že hodnota IQ jedné osoby by se s jejím věkem poměrně konstantně snižovala.

Proto se místo tohoto jednoduchého vzorce, zahrnujícího diskutabilní pojem mentálního věku, začaly používat takzvané odchylkové neboli deviační IQ testy. Hodnota IQ jedné osoby se porovnává s průměrným IQ v populaci, kterému je přiřazena hodnota 100. Vzdálenost od tohoto průměru je měřena ve směrodatných odchylkách od průměru, pro které je zvolena hodnota 15 (u Wechslerových inteligenčních testů) či 16 (u Stanfordova-Binetova inteligenčního testu). Průměrná hodnota IQ populace je pro oba testy 90 až 110.

Zkuste si také vyplnit IQ test a zjistit hodnotu svého IQ!

Nacházíte se: IQ TEST ONLINE » Výpočet IQ