Co je inteligence a jak se měří?

Moderní doba je fascinována čísly. Proto se i tak nepopsatelný soubor schopností, jako je inteligence, vyjadřuje číslem. Nazývá se inteligenční kvocient, zkráceně IQ, a na bodové škále s průměrem 100 vyjadřuje schopnost člověka učit se, řešit problémy, myslet abstraktně, pracovat s jazykem nebo čísly a používat logiku.

Pokud vás zajímá, jak vysoké máte IQ, musíte podstoupit IQ test. Kvalitní testy provádí Mensa, jednodušší však je vyplnit si online IQ test s certifikátem. Můžete jej vyplnit v pohodlí svého domova, můžete si jej dokonce několikrát zopakovat a porovnat výsledky.

Po porovnání dnes dostupných online IQ testů lze konstatovat, že jen zlomek z těchto testů je kvalitních. Většina svou kvalitou vypovídá o autorovi testu, který nemá vzdělání ani zkušenosti s měřením IQ. Na otázku, zdali se vám vyplatí IQ test zdarma, by se dalo odpovědět jednoduše. Pokud vás opravdu zajímá hodnota vašeho IQ, měli byste podstoupit kvalitní IQ test i za cenu toho, že není zdarma.

Alternativní přístup k inteligenci nabízí tzv. teorie mnohočetných inteligencí. Podle ní není inteligence jen jedna, ale existuje mnoho druhů, např. logická, verbální nebo hudební.

Chcete znát výši svého IQ? Zkuste tento kvalitní test IQ.

Nacházíte se: IQ TEST ONLINE